image

Inzicht in verzuim

image

Ziekteregistratie

Met de module ziekteregistratie heeft u alles geautomatiseerd
rondom het ziekteverzuim van uw medewerkers. Dat wil zeggen
de registratie, verwerking en het rapporteren van ziekteverzuim
volgens de Wet Verbetering Poortwachter. De voordelen:

  • Automatische ziekmelding aan de arbodienst, verzuim-
    verzekeraar of bedrijfsarts.
  • Automatische koppeling van de ziektedagen aan de
    salarisadministratie.
  • Analyses van het ziekteverzuim inclusief rapportage.

Ga naar de module Salarisadministratie