image

Inzicht in werktijden

image

Urenregistratie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om alle voorkomende urensoorten te registreren. Dit geldt voor het indienen en accorderen
van verlofuren, alsmede voor het indienen van weekstaten op basis
van projecten. De voordelen:

  • Zelf analyses maken van de aanwezigheid van een medewerker
    of groepen medewerkers.
  • Contracturen van medewerkers inzichtelijk maken. 
  • Dubbele mutaties voorkomen met de automatische koppeling
    van aan- en afwezigheidsregistraties aan uw salarisadministratie. 

Ga naar de module ESS/MSS