image

Inzicht in werktijden

image

Urenregistratie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om alle voorkomende urensoorten te registreren. Dit geldt voor het indienen en accorderen van verlofuren, alsmede voor het indienen van weekstaten op basis van projecten. Bovendien kunt u: 

  • Zelf analyses maken van de aanwezigheid van een medewerker of groepen medewerkers.
  • Contracturen van medewerkers inzichtelijk maken. 
  • Dubbele mutaties voorkomen met de automatische koppeling van aan- en afwezigheidsregistraties aan uw salarisadministratie.