Pic

Waar dient een bedrijf aan te voldoen volgens de Arbowet?

De nieuwe Arbowet en de belangrijkste verplichtingen

Met de nieuwe Arbowet krijgt u er als werkgever een aantal verplichtingen bij. Wij hebben de belangrijkste even voor u op een rijtje gezet.

Preventiemedewerker – de werkgever dient intern een preventiemedewerker aan te stellen – mét instemming van de OR of een andere personeelsvertegenwoordiging. Het doel van deze maatregel is interne aandacht voor het preventiebeleid, zodat problemen op het gebied van arbeidsveiligheid eerder gesignaleerd en aangepakt worden.

Open spreekuur – de werkgever dient de medewerkers actief te wijzen op het open spreekuur, ook wel arbeidsomstandighedenspreekuur of preventief spreekuur genoemd. Dit spreekuur is anoniem, dit houdt in dat de werkgever geen terugkoppeling krijgt van hetgeen besproken is.

Basiscontract – de werkgever dient met een arbodienstverlener een basiscontract af te sluiten. In dit contract staan enkele basisafspraken én vijf garanties beschreven. Zie onderstaande beschrijving.

Vijf garanties

  • De werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, bij een andere arbodienst.
  • De werkgever moet de bedrijfsarts de gelegenheid geven voor werkplekbezoek.
  • De bedrijfsarts en arbodienstverleners hebben het recht op overleg met de OR of andere personeelsvertegenwoordiging.
  • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
  • De bedrijfsarts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Arbodienstverlening 
BCS kan de werkgever actief en effectief ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van het Abobeleid. We denken hierbij pro-actief met u mee en regelen alle acties die de nieuwe Arbowet van u vraagt, opdat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over de wetgeving en de bijbehorende verplichtingen. Dankzij onze samenwerking met Bakx & Wagenaar en ProCompany hebben we spreekuurlocaties door het hele land met geregistreerde bedrijfsartsen en korte doorlooptijden en terugkoppeling binnen 24 uur. Wij gaan voor persoonlijk contact voor iedere klant.

Meer weten over onze arbodienstverlening?
Vraag het uw accountmanager of neem rechtstreeks contact op met Theodora van Wijk, casemanager bij BCS HRM (088 - 123 28 00). Ook kunt u een e-mail naar hrm@bcsbv.nl sturen. Wij helpen u graag!