Compensatie transitievergoeding in 2020

dinsdag 17 juli 2018- Vanaf 2020 ontvangen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie. De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld. De compensatie wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ingevoerd, dit is de datum dat de transitievergoeding van kracht is geworden. Dus wanneer u een transitievergoeding heeft betaald aan medewerkers na ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015, wordt u gecompenseerd. Zorg er wel voor dat u de administratie hierover goed op orde heeft!

Het UWV zorgt tijdig voor een voorlichting hoe het verzoek tot compensatie in zijn werk gaat. Het is belangrijk dat u alle relevante documenten blijft bewaren! Werkgevers worden dus gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.

Cao-partijen krijgen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of bent u op zoek naar een arbodienstverlener waar persoonlijk contact met de klant voorop staat? Neem dan contact op met BCS Arbodienstverlening / BCS HR Services via 088-1232800. U kunt ook een email sturen naar hrdiensten@bcsbv.nl .Wij helpen u graag!