Bent u al klaar voor de nieuwe Arbowet?

woensdag 20 juni 2018- U heeft nog maar 10 dagen de tijd om aan de nieuwe Arbowet te voldoen. De Arbowet is met ingang van juli 2017 op een aantal punten aangepast welke gevolgen heeft voor elke werkgever in Nederland.

De Arbowet is met ingang van juli 2017 op een aantal punten aangepast welke gevolgen heeft voor elke werkgever in Nederland. Tot 1 juli aanstaande heeft u de tijd om een en ander te organiseren. Daarna mag de Inspectie SZW forse boetes uitdelen!

Wat zijn de nieuwe verplichtingen dan?

Het is verplicht dat ieder bedrijf een basiscontract heeft met een arbodienstverlener. In dit contract staan de basisafspraken voor de dienstverlening vastgelegd. Vijf belangrijke garanties, waarvan vier nieuwe in de nieuwe Arbowet, dienen hierin onder andere opgenomen te zijn, namelijk:

  1. De mogelijkheid van een second opinion. De werknemer dient gebruik te kunnen maken van een second opinion bedrijfsarts van een andere arbodienst, indien de werknemer het niet eens is met het advies van de first opinion bedrijfsarts.
  2. De verplichting voor bedrijfsartsen om een klachtenprocedure te hebben. Dit is vanzelfsprekend geregeld bij de bedrijfsartsen van BCS.
  3. De verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in de gelegenheid te stellen om de werkplek te bezoeken.
  4. Het recht van de bedrijfsarts en arbodienstverleners om te overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (indien aanwezig).
  5. Dit betreft een reeds bestaande garantie:  de bedrijfsarts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Elk bedrijf is verplicht om een preventiemedewerker intern aan te stellen. Doel hiervan is dat intern aandacht besteed wordt aan het preventiebeleid, zodat problemen eerder gesignaleerd en aangepakt worden.

Tenslotte is het verplicht om uw medewerkers actief te wijzen op de mogelijkheid tot het bezoeken van een open spreekuur (ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur of preventief spreekuur genoemd). Dit betreft een anoniem spreekuur en hier ontvangt u geen terugkoppeling van.

BCS Arbodienstverlening

Wilt u dat al uw verzuim en arbo professioneel wordt geregeld zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over termijnen, verplichtingen en ingewikkelde wetgeving? En heeft u nog geen basiscontract of bent u niet tevreden over uw huidige bedrijfsarts of arbodienst? Of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met uw accountmanager of bel met HR Diensten zelf (088-1232800) of stuur een email naar hrdiensten@bcsbv.nl.