Pic

Seminar Fiscale HR uitdagingen

Seminar Fiscale HR uitdagingen 

Op 15 en 21 november organiseert BCS in samenwerking met EBC Nederland en Andersen Tax & Legal het seminar Fiscale HR uitdagingen 2019. In dit seminar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Fiscale HR uitdagingen m.b.t. grensoverschrijdende arbeid en Brexit 
  • Toekomst van pensioenen
  • Inzet financiële planning bij duurzaam inzetbaar houden van personeel
  • Prominente HR ontwikkelingen vanaf 2019

Wat zijn de toekomstige fiscale HR uitdagingen? Remko Jellema van Andersen Tax & Legal gaat nader in op de wijzigingen die het kabinet heeft aangekondigd met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid en Brexit.

Roger Muys neemt daarna het stokje over en bespreekt met u de prominente HR ontwikkelingen vanaf 2019. Hoe kijkt deze voormalig HR directeur van PostNL tegen de nieuwe ontwikkelingen aan?  

Paul Jansen van EBC Nederland laat u vervolgens zien hoe je medewerkers in beweging krijgt, wanneer het ‘geld-excuus’ wordt weggenomen. Bovendien maakt hij inzichtelijk hoe de HR-professional ‘financieel inzicht’ succesvol kan inzetten binnen duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.

Ook de toekomst van pensioenen wordt besproken. Dat er een nieuw pensioenstelsel gaat  komen, staat buiten kijf. Hoe dit er uit zal zien, is nog niet duidelijk. Komen er individuele potjes of blijft het pensioen collectief? En wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

Wilt u als HR professional goed voorbereid het nieuwe jaar in? Schrijf u dan nu in voor het seminar Fiscale HR uitdagingen en kies voor 15 of 21 november. Inschrijven voor seminar