Teruggaaf ZVW bijdrage voorgaand jaar.

Als een werknemer meerdere werkgevers heeft, moet iedere werkgever de bijdrage ZVW, of te wel zorgverzekeringswet, berekenen en inhouden op het loon van de werknemer en via de aangifte loonheffingen aan de Belastingdienst betalen. Mogelijk wordt er dan in totaal meer ingehouden en betaald, dan de werknemer maximaal aan bijdrage ZVW moet betalen.

De belastingdienst betaalt de eventueel teveel ingehouden Bijdrage ZVW, na afloop van het kalenderjaar, terug aan de werkgever, omdat deze niet met de inkomstenbelasting wordt verrekend.
Als u voor een werknemer van de belastingdienst een bedrag hebt terugontvangen m.b.t. de Zorgverzekeringswet  dan ontvangt u hiervoor een brief met specificatie (Teruggaaf ZWV, Loonheffingen, Bijdrage Zorgverzekeringswet 2010)
Voor de verwerking heeft u de keuze uit de volgende mogelijkheden:


1.   Teruggaaf ZVW verwerken in uw loonadministratie:


Algemeen Teruggaaf ZVW

 • U hoeft het bedrag wat u van de Belastingdienst heeft ontvangen NIET terug te betalen aan de werknemer, omdat de werknemer van u datzelfde bedrag ook vergoed heeft gekregen. De werknemer zou het bedrag aan vergoeding dan weer aan u terug moeten betalen. Dit wordt voorkomen door het bedrag aan vergoeding en de ingehouden bijdrage direct met elkaar te verrekenen, waardoor u hiervoor geen extra handelingen hoeft te verrichten.
 • De ontvangen heffingsrente hoeft u niet aan de werknemer door te betalen.
 • De werknemer hoeft alleen de over de vergoeding betaalde loonheffing terug te krijgen.Verwerking Teruggaaf ZVW

 • Het bedrag moet verrekend worden in de periode dat u het terug ontvangt. Het mag ook in de eerstvolgende periode daarna als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.
 • Het bedrag mag niet verrekend worden met de Zorgverzekeringswet 2011, omdat anders de premies voor 2011 niet meer kloppen (VCR-berekening). Het bedrag loopt dus niet meer in de berekening van de ZVW op de loonstrook.
 • Het teruggegeven bedrag boekt u als negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (= loon voor loonheffing) . Dit wordt gerealiseerd d.m.v. een looncomponent, waarover hieronder meer:
Als u al een looncomponent met onderstaande inrichting heeft, dan gebruikt u deze. Heeft u hiervoor nog geen looncomponent,  dan moet u deze aanmaken. Neemt u hiervoor contact op met onze salaris servicedesk. Onze medewerker maakt samen met u de nieuwe looncomponent aan. Standaard is hiervoor looncomponent 433 beschikbaar, maar u mag deze ook een ander nummer geven.
Het looncomponent moet de volgende instellingen bevatten:

♣    Eenheid        Bedragen
♣    Tekst        Corr. ZVW voorgaand jaar
♣    Wijze belast    Fiscale bijtelling (Fbt)
♣    Debet/Credit    Credit in journaal
♣    Type        Correctie ZVW voorgaand jaar

 • Via variabele mutaties geeft u dit looncomponent op, waarbij u in het veld “waarde” het terug ontvangen bedrag  negatief vermeld (voorbeeld: -77,00).
 • Als de werknemer nog bij u in dienst is, dan heeft deze mutatie tot gevolg dat de werknemer over dit bedrag loonheffing terug krijgt en deze periode dus een hoger netto loon krijgt.
 • Als de werknemer niet meer bij u in dienst is, dan wordt het negatieve loon wel in de Loonaangifte en op de Jaaropgave verwerkt. De werknemer krijgt dan via de inkomstenbelasting nog een bedrag aan belasting terug.
Dit betekent dat, indien u een bedrag hebt ontvangen voor een werknemer die niet meer in dienst is, u dan toch het bedrag deze periode moet opgeven

 • Teruggaaf NIET verwerken  in uw loonadministratie:
 • Als u ervoor kiest de teruggaaf van de bijdrage Zvw niet te verwerken in uw loonadministratie, geldt het volgende:
 • Teruggaven tot en met een bedrag van € 14 per werknemer mag u netto uitbetalen aan uw werknemer.
 • Bij teruggaven van meer dan € 14 moet u het volledige bedrag netto uitbetalen aan uw werknemer.

  Bij het maken van de keuze tussen de teruggaaf zwv wel of niet verwerken in de loonadministratie adviseren wij u rekening te houden met het feit dat de werknemer over de door de werkgever betaalde bijdrage ZVW de werknemer alleen loonheffing betaald heeft. Als u nu kiest voor teruggaaf buiten de loonadministratie dan geeft u de werknemer iets wat u zelf betaald heeft. Winst voor de werknemer en verlies voor de werkgever.

  Bron: Handboek Loonheffingen 2011, Hoofdstuk 6.3 / JGO / Juli 2011
 
Copyright 2014 BCS HRM en Salarisadministratie B.V. - K.V.K. 16055073      Home     Privacybeleid     Gebruiksovereenkomst     Sitemap